MİSYON

Ulusal ve uluslararası boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne yönelik bilgi ve tekniklerin üretimine ve yayımına yönelik araştırmalar yapmak, bu sorunların çözümüne katkı koyacak elemanlar yetiştirmektir.

Bölüm misyonunu iki Anabilim Dalı ve çok sayıda bilim dalında sürdürmektedir. Fitopatoloji Anabilim Dalı; Bakteriyoloji, Herboloji, Viroloji, Mikoloji bilim dallarını içermektedir. Entomoloji Anabilim Dalı ise; Uygulamalı Entomoloji, Akaroloji, Nematoloji bilim dallarından oluşmaktadır.

VİZYON

Çağdaş ve kaliteli eğitim ile birlikte, sürekli gelişen, öncelikle bölgesel ve ulusal boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, bu arada uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği elemanları çağdaş yöntemlerle sorun çözme becerisini kazanan, mezunlarının yurt içinde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de mesleğini yapabilen tarım ve çevre konusunda hassas Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmak, oluşturduğu eğitim programları ile ülkemiz Bitki Koruma Bölümü eğitiminde liderlik vasfını sürdürmektir.