Proje Elemanları Proje Adı Proje Kodu Ve Destekleyen Kuruluş Yıl
Sultan Çobanoğlu, Emre İnak (Yardımcı araştırıcı) Ankara İli Bağ Alanlarındaki Akar Türlerinin Belirlenmesi 16L0447001

BAP

2016-2017 
Sultan Çobanoğlu, Emre İnak (Yardımcı araştırıcı) Ülkemiz Önemli Çilek Yetiştiricilik Alanlarındaki İki Noktalı Kırmızı Örümcek [Tetranychus urticae Koch, (Acari: Tetranychidae)] Popülasyonlarına Karşı Bazı Akarisit ve Sinerjistlerin Etkilerinin Belirlenmesi ve Direncin Moleküler Karakterizasyonu 18B0447001

BAP

2018-2020

 

 

Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü)

Ankara, Bursa ve Yalova illerinde Solanaceae familyası bitkilerinde bulunan akar türlerinin belirlenmesi ve önemli akar türlerinin popülasyon yoğunlukları ile doğal düşmanlarının saptanması üzerine incelemeler TÜBİTAK

(108 O 363)

2008- 2011
Sultan ÇOBANOĞLU (Araştırıcı) Orta Anadolu kışlık bugday üretim alanlarında Bugdayda Önemli Zarar Yapan Tahıl Kist Nematodu (heterodera spp.) ve Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.) ve Mücadele Olanakları Üzerine Arastırmalar TOVAG

Kamag

2007-2010
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Park ve süs bitkilerinde gal yapan Eriophydae (Acarina) türlerinin konukçularının ve doğal düşmanlarının belirlenmesi  

TÜBİTAK

(104 O 236)

2006-2008
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Sebzelerde zararlı İki noktalı kırmızı örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acarina: Tetranychidae) ve avcı akarlardan Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) ile Amblyseius spp. (Acarina: Phytoseiidae)’un bazı ilaçlara karşı tepkileri üzerine araştırmalar. TÜBİTAK

(105 O 708)

2006-2008
Sultan ÇOBANOĞLU (Araştırıcı) Van Gölü Çevresi Elma Bahçelerinde Zararlı ve Yararlı Akar Türlerinin Saptanması, Önemli Türlerin Populasyon Değişimlerinin Biyolojik Araştırılması TOVAG-2966 2002-2005
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Malatya, Elazığ ve İzmir İllerinde depolanmış kuru kayısı zararlısı akarlarının SO2 ve O3 ile ayrıştırılması ve kontrolü TOVAG 1999-2002
Sultan ÇOBANOĞLU (Araştırıcı) Avcı Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriat (Acarina:Phytoseiidae)’in Biyolojik Özellikleri ve Tüketim Kapasitesi Üzerinde Arastìrmalar TOVAG 1987-1999
Sultan ÇOBANOĞLU (Araştırıcı) Türkiye’nin önemli Elma Bölgelerinde Bulunan Phytoseiidae (Acarina) Türlerinin Tesbiti —Bunlardan Tetranychus viennensis Zacher (Acarina:Tetranychidae) ile iliskileri Bakìmìndan En önemli Türün Etkinligi Üzerinde Arastìrmalar TOVAG 1977-1980
Sultan ÇOBANOĞLU (Yardımcı Araştırmacı) Güney Marmara Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir illeri Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Akar Türleri (Acari) ve Bunların Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Birbirleri İle İlişkilerinin Biyolojik Mücadele İmkanları Açısından Araştırılması TÜBİTAK

(109 O 152)

Sultan ÇOBANOĞLU (Araştırıcı) Izmir ili ve Çevresinde Depolanmıs Ürünlerde Saptanan Zararlı Faydalı Akarlar TOVAG 1985-1988
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Koordinatörü) Yeni moleküler ve görüntüleme teknikleri kullanarak zararlı ve yararlı akarların yaygın olarak görülen iç ve dış spesifik değişikliklerin analizi ve tanımlanması 2011- 2013
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Ankara ili Rosaceae familyası bitkilerindeki zararlı ve faydalı akar  (Acari) türlerinin tespiti, dağılımlarının belirlenmesi ile önemli avcı türün biyolojik parametreleri üzerine çalışmalar araştırmalar BAP

(12B4347011)

2012-2016

 

Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Ankara İli Ayçiçeği Ekiliş Alanlarında Zararlı Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)(Lepidoptera: Pyralidae)]’nin Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar Tarım Bakanlığı 2012
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)]’nin Farklı Kavun Çeşitlerindeki, biyolojisi Zarar Oranlarının Belirlenmesi Tarım Bakanlığı 2011-2012
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Ankara ilinde toplanan bazı bal örneklerinde Amitraz kalıntısının belirlenmesi. BAP 2003-2004
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Avcı akar Blattisocius tarsalis’in farklı 2 depo zararlılarında avlanma kapasitesi ve bazı biyolojik özelliklerinin saptanması üzerine araştırmalar. 20030711078 2004-2007
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Ankara İlinde Tenuipalpidae türlerinin, tanımı ve konukçularının belirlenmesi üzerine araştırmalar. BAP

20060711006HDP

2006-2007
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Doğu Akdeniz Bölgesinden toplanan Acarina takımı Phytoseiidae familyasına bağlı bazı türlerde ITS bölgesinin sekans analizlerine dayanarak tür ve ırklarının tanılanması Ankara Üniv. Biyoteknoloji Enst.
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Denizli İli Nar Üretim Alanlarında Zararlı ve Faydalı Akar Türlerinin Saptanması ve Önemli Türün Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi Ege Üniv. Bap 2013-2015
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Depolanmış Tarımsal Ürünlerde Bulunan Akar Türleri ve Önemli Zararlı Türün Biyolojisi Üzerine Çalışmalar Tarım Bakanlığı 2012
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Predatör Akar Amblyseius Swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae)’nin Bazı Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi BAP

(17H0447001)

2017-2018

 

Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Ankara İli Bağ Alanlarındaki Akar Türlerinin Belirlenmesi BAP

(16L0447001)

2016-2018

 

Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Mersin İlinde Yetiştirilen Çileklerde Zararlı iki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) `in Popülasyon Yoğunluğu Ve Savaşım Olanakları Üzerinde Çalışmalar Tübitak 2011
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Güney Marmara Bölgesi Çanakkale ve Balıkesir illeri Yumusak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Akar Türleri (Acari) ve Bunların Dogal Düsmanlarının Belirlenmesi ve Birbirleri Ile Iliskilerinin Biyolojik Mücadele Imkanları Açısından Arastırılması Tübitak 2009
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Ankara Ilinde Kavunlarda Zararlı Kavun Sinegi [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera:Tephritidae)] nin Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Arastırmalar
Sultan ÇOBANOĞLU (Proje Yürütücüsü) Kastamonu ili sarımsak [Allium sativum l. (liliaceae)] ekiliş alanlarındaki akar (Acari) türleri, dağılımları ile önemli türün populasyon yoğunluğu ve mücadele olanakları üzerinde çalışmalar Tübitak 2014-2017
Şerife Bayram, Esengül Özdemir, İ. Alper Susurluk Ankara İli Tarım Dışı Alanlarda Bulunan Entomopatojen Nematodların ve Simbiyotik Bakterilerinin Tanımlanması ve Etkinliklerinin Belirlenmesi Ankara Uni. BAP 2018-2020
Cihan Cılbırcıoğlu, Gonca Ece Özcan, Esengül Özdemir, Emre İnak (Yardımcı araştırıcı) Kastamonu Orman Alanlarındaki  Kabukböceği (Coleoptera: Scolytidae) Türlerinde  Bulunan  Akar ve  Nematod Türlerinin Belirlenmesi Kastamonu Üniversitesi BAP 2018-2020
Özden Dokuyucu S. Ülgentürk Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) Hemiptera: Diaspididae)’nin farklı sıcaklık koşullarında gelişimi, tahmin ve erken uyarı çalışmalarında kullanım olanakları BAP 2016-devam ediyor
Şevkiye Balcı S. Ülgentürk Ege Bölgesi Zeytin Alanlarında Görülen Coccoidea (Hemiptera)Türlerinin Belirlenmesi ve En Zararlı Türün Biyo-Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar. BAP 2015-devam ediyor
Özlem Dostbil, S. Ügentürk, L. Özpolat, M. Ali Güler Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Ballı Madde Salgılayan Böcek Türlerinin Araştırılması Orman Bakanlığı 2014- devam ediyor
A. İpek, Sorkun K. Ülgentürk S. Demirci F., Özkırım A. A. Özkök Türkiye Ormanlarında salgı ballarının kaynağının Belirlenmesi 2016
Ahmet Güray Ferizli, Nurullah Ayyıldız Beton yüzeyde Deltamethrin (K-Obiol EC25)’in Tribolium castaneum (Herbst)’a (Coleoptera: Tenebrionidae) etkinliği üzerinde araştırmalar BAP 2018-2019
Ahmet Güray Ferizli, Haleh Mortazavi Türkiye orijinli diyatom toprağının depolanmış tahıl zararlısı bazı türlere etkinliği üzerinde araştırmalar BAP 2018-2019
Gökhan Söylemezoğlu, Ahmet Güray Ferizli,MevlütEmekci Entegre Silo Sistemi Kurulumu ve Silolarda Entegre Zararlı Yönetimi Programı Geliştirilmesi BAP 2017-2020
Adnan Tülek, Tuğba Hilal Çiftçigil, Kemal Akin, Recep Kaya, Halil Sürek, Mevlüt Emekci, Ahmet Güray Ferizli Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi)’na Karşı Çeltik Genotiplerinin Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, Çeltik Beyaz Uç Nematodundan Kaynaklanan Ürün Kayıplarının Tespit Edilmesi Ve Tohum Uygulamalarında Bazı Fumigantların Etkinliğinin Araştırılması 111O225

TÜBİTAK

2012-2015
 

Mevlüt Emekci, Ahmet Güray Ferizli

Kuru İncir Zararlılarıyla Savaşımda Alternatif Bir Yöntem Olarak Silindirik Fosfin Gazının (ECO2FUME) Vakum Altında Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar 111O042

TÜBİTAK

2011-2012
 

Mevlüt Emekci, Ahmet Güray Ferizli

DEPOLANMIŞ BAKLAGİL ZARARLILARIYLA SAVAŞIMDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK SİLİNDİRİK FOSFİN GAZININ (ECO2FUME) VAKUM ALTINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 11B4347005

Ankara Üniversitesi

2011-2013
Ayşe Özdem, Mevlüt Emekci, Ahmet Güray Ferizli, Tuğba Akdeniz Fırat, Erdoğan Ayan Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (Ülkesel Proje); Elma içkurdu (Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae))’nun Kiraz Meyvesine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması (Alt Proje) BS-04/06-09-195 (2) Dış Ticaret Müsteşarlığı 2011-devam ediyor
Mevlüt Emekci, Ahmet Güray Ferizli, Hatice Taşkın, Neşe Yıldırım Milli Saraylar ve Kasırlarda Ahşap Objelerde Zarar Yapan Böceklerle Savaşım 2003K120190-7-8

DPT

2003-2008
Uygun Aksoy, Mevlüt Emekci, Ahmet Güray Ferizli, K. Betül Meyvacı, Fatih Şen, Ferit Turanlı Kuru İncir Sektöründe Metil Bromitin Kullanımdan Kaldırılması TTGV-P-2/30M

Dünya Bankası

2001-2004
Ahmet Güray Ferizli, Mevlüt Emekci Kurutulmuş Meyvelerin Fümigasyonunda Metil Bromit Emisyonunun Düşürülmesi ve Alternatif Fümigasyon Yönteminin Geliştirilmesi, TARP-2274

TÜBİTAK

2000-2003
Ahmet Güray Ferizli Mevlüt Emekci, M. Oktay Gürkan, Shlomo Navarro Hasat Sonrası Depolamada Yeni Teknolojilerin Kullanımı Üzerinde Araştırmalar 98-11-02-04

Ankara Üniversitesi

2000-2004
 

Mevlüt Emekci, Ahmet Güray Ferizli

Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde Depolanmış Tarımsal Ürünlerde Zarar Yapan Akarlar ve Savaşım Olanakları TARP-1848

TÜBİTAK

1998-2001
Seval Toros, Mevlüt Emekci Acarus siro L (Acari:Acaridae) ve Lepidoglyphus destructor (Schrank) (Acari : Glycyphagidae) ile Avcısı Cheyletus eruditus (Schrank) (Acari: Cheyletidae) Arasındaki Bazı Biyolojik İlişkiler Üzerinde Araştırmalar 90-25-00-08

Ankara Üniversitesi

1987-1994
Mustafa Özer, Seval Toros, Sultan Çobanoğlu, Sema Çınarlı, Mevlüt Emekci Izmir İli ve Çevresinde Depolanmış Hububat Un ve Mamulleri ile Kuru Meyvelerde Zarar Yapan Acarina Takımına Bağlı Türlerin Tanımı, Yayılışı ve Konukçuları, TOAG 526

TÜBİTAK

1984-1987
Umut TOPRAK (Yürütücü) Patates böceği, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın larva ve ergin dönemlerinde karşılaştırmalı mide transkriptomu ve peritrofik matriks proteomu A.Ü. BAP

17A0447001

2017-2019
Umut TOPRAK (Yürütücü) Patates böceği, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae)’da Lipid Metabolizması Üzerine Araştırmalar MEV-2016-023

Proje Tabanlı Mevlana Programı

2017-2019
Umut TOPRAK (Yürütücü) Pamuk Yaprak Kurdu, Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) ile tarımsal savaşta potansiyel hedef mide genlerinin belirlenmesi 112O305    TÜBİTAK 2012-2016
Umut TOPRAK (Yürütücü) Biyolojik mücadele ajanı, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus Türk izolatı (SpliNPV-TR1)’nın  formülasyonu, kitle üretim modeli ve tarımsal mücadele potansiyelinin ortaya konulması  

TAGEM 12 AR-GE 19

 

2012-2015
Umut TOPRAK (Araştırmacı) Örtüaltında Sebzelerde zarar yapan Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera:Aleyrodidae) popülasyonlarının İnsektisitlere Direnci ile Biyokimyasal ve Moleküler Mekanizmalarının Belirlenmesi TÜBITAK 1001 2011-2014
Akın Emin,Salih Maden, Y.Zekai Katırcıoğlu, Seçil Akıllı, İbrahim Turna Kestane Kanserinin Yönetimi Orman Kapasitesinin Sağlığı  ve Hayatiyetinin Artırılması FAO

 

2012-2014
Seçil Akıllı, Salih Maden, Y.Zekai Katırcıoğlu, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri Şimşir Orman Alanlarında ve Fidanlıklarında Görülen Fungal Kuruma Nedenlerinin Araştırılması TÜBİTAK -COST 2015-2017
Y.Zekai Katırcıoğlu, Salih Maden, Seçil Akıllı Ege Bölgesi kestane (Castanea sativa) alanlarında kurumalara neden olan Phytophthora türleri ve yaygınlıklarının belirlenmesi ANK. ÜNV. BAP 2015-2017
Rıza Kaya, Salih Maden, Y.Zekai Katırcıoğlu, Fikret Demirci, Nuh Boyraz, Kubilay Baştaş Ülkemizde Konya bölgesi şeker pancarı ekim alanlarında şeker pancarında kök yanıklığı ve kök çürüklüğü yapan fungal ve bakteriyel etmenlerin yaygınlıklarının belirlenmesi ve mücadelesi TÜBİTAK- 1001 2015- 2018
Seçil Akıllı, Y.Zekai Katırcıoğlu, Salih Maden, Tuncay Can İzmir ili sınırları içinde seçilen kestane bahçelerinde kestane Kanseri Hastalığı (Cryphonectria parasitica (Murr.)’ nın Hipovirülent  İzolatlarla Savaşımı ORMAN GEN. MÜD.  BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARŞ. ENSTİTÜSÜ 2015-2017
Seçil Akıllı, Salih Maden, Y.Zekai Koruma       Katırcıoğlu, Deniz Çakar, Tuncay Can Bolu ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Kestane Kanseri   Hastalığı (Cryphonectria     parasitica (Murr.))’ nın Hipovirülent İzolatlarla Biyolojik Savaşımı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNV. BAP 2015-2017

 

Filiz ERTUNÇ,  Binnur KIYMAZ Ankara İli Çevresindeki Şeker Pancarlarında Görülen Virus  Hastalıklarının Tesbiti  Üzerine Araştırmalar A.Ü. BAP

92-25-00-85

1991- 1993
Filiz ERTUNÇ. Zekiye VARGÜN Hıyar Mozayık Virusu ile Zucchini Sarı Mozayık Virusu’nun Kabak  (Cucurbita pepo L.)  Bitkisinde Karşılıklı Etkileşimleri Üzerinde Araştırmalar A.Ü. BAP

92-25-00-65

1991- 1994
Filiz ERTUNÇ, Diğdem İLHAN Türkiye’de Önemli Şeker Pancarı Virus Hastalığına karşı Antiserum Üretimi A.Ü. BAP

97-25-02-02

1997-1999
Filiz ERTUNÇ, Şerife TOPKAYA Kabak Sarı Mozaik Virüsü İzolatlarının Kodladığı genlerin Diziliminin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu A.Ü. BAP

12B4347002

2012-2015
Filiz ERTUNÇ Türkiye   Bağ Alanlarında Görülen Rhizobium vitis’in Bazı genetik Özelliklerinin Pulsed Field Gel Elektroforezi ile Belirlenmesi A.Ü. BAP

12H4347001

2012-2013
Filiz ERTUNÇ Soğan Ekim Alanlarındaki Viral Etmenlerin Enfeksiyon Kaynaklarının Belirlenmesi A.Ü. BAP 2018-2019
A. Kashtiban, Filiz ERTUNÇ Ankara ili Kışlık Sebze Üretim Alanlarında Görülen Virüslerin Serolojik ve Moleküler   Olarak Tanılanması A.Ü. BAP 2017-2019
Yağmur Türkmen, Filiz ERTUNÇ Batı Karadeniz Bölgesi’nde Asma Yelpaze Yaprak  Virüsü (Grapevine fanleaf virus) ve Asma Pinot gris Virüsü (Grapevine Pinot gris virus)’nün Tespiti A.Ü. BAP 2017-2019
Salih Maden, Gürsel ERDİLLER, Zekai Katırcıoğlu, Özer ELİBÜYÜK Türkiye’de Önemli Bitki Hastalıkları ve İlaç Kalıntılarının Moleküler  Biyolojik Yöntemlerle Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar 98-K- 120680

DPT

1998-2003
Filiz ERTUNÇ , Diğdem İLHAN Şekerpancarı Nekrotik Sarı Damar Virüsü (BNYVV)’nün ds-RNA Analizi  Yöntemi ile Hızlı Tanısı TÜBİTAK- 1709 1997-2000
Filiz ERTUNÇ , Diğdem İLHAN Şeker Pancarı Nekrotik Sarı Damar Virusunun Genomik Konformasyonunun RT-PCR Yöntemi ile Belirlenmesi TÜBİTAK

TARP-2388

1999-2003
Filiz ERTUNÇ, M. SOKMEN, Arzu SEZER Türkiye’de Elma Mozaik Virüs (Apple mosaic ilarvirus- ApMV) İzolatlarının Kılıf Protein gen Bölgesine Göre Molekuler Karakterizasyonu ve Sekans Analizi TUBİTAK

106O447

2006-2010
Filiz ERTUNÇ, M. SOKMEN, Didem CANİK Molecular characterization of      Apple mosaic ilarvirus Turkish and Ukranian isolates TUBİTAK

Türkiye-Ukrayna İkili İşbirliği, 107O323

2008-2010
Filiz ERTUNÇ, Şerife BAYRAM,  Gökhan SOYLEMEZOGLU Türkiyede Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve vektörlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin bu Hastalıklara karşı reaksiyonları TUBİTAK

109O005

2009-2012
Filiz ERTUNÇ Ankara ili marul ekim alanlarında görülen virüs hastalıklarının belirlenmesi TUBİTAK

214O639

2015-2016
Filiz ERTUNÇ, Didem ULUBAŞ Rekombinant Escheria coli’den Thermus aquaticus DNA Polimeraz Enzimi izole edilmesi A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü G1 2002-2004
Filiz ERTUNÇ, Didem ULUBAŞ Vişne ve Kirazda Enfeksiyon Yapan Virüslerin RT-PCR Yöntemi ile Saptanması ve Karakterizasyonu A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü 2002-2004
Filiz ERTUNÇ, Neşet KILINÇER Bora KAYDAN, Çiğdem ULUBAŞ Bazı Unlubit Türlerinin Biyoteknolojik Yöntemler ile Tanısı A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü 2003-2004
Hasan ÇELİK, Filiz ERTUNÇ,  Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Standart Üzüm Çeşitlerimiz ile Asma Anaçlarına ait KlonlarınVirüslerden Arındırılması ve Elde edilen Baz Materyallerle Kalem ve Anaç damızlıkların Kurulması A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü 2003-2004
Filiz ERTUNÇ Coordination on Research on Genetic Resistance on Plant Pathogenic Viruses and their Vectors in European Crops.(RESISTVIR) FOOD-CT-2004-514048 2005-2009
Filiz ERTUNÇ Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in    Different Crop    Systems COST FA0807 2009-2013
Nilgün Halloran, Ruhsar Yanmaz, Ufuk Kasım, Rezzan Çağıran, Aziz Karakaya Bütün ve Parçalanmış Karnabaharların Hasat Sonrası Fizyolojisi Ve Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar A.Ü. BAP 1995-1997
Aziz Karakaya, Hüseyin Aktaş, Y. Zekai Katırcıoğlu Arpa Ağbeneklilik Hastalık Etmeni Pyrenophora teres’ İn Biyolojisinin ve Hastalık Şiddeti İle Verim Arasındaki İlişkinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar TARP 1985

TÜBİTAK-TARP

1998-2001
Salih Maden,  Aziz Karakaya, Kudret Erzurum, Fikret Demirci, Gülay Tuncer, Emel Çakır Antalya, Burdur, Denizli Anason Ekim Alanlarında Ki Cercospora Yanıklık Hastalığının (Cercospora Sp.) Yaygınlığı ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar A.Ü. BAP

2000.07.11.009

2000-2004
Hayrettin Kendir, Aziz Karakaya Ankara Temelli’de Düşük Girdili Tarımsal Üretim Seçeneklerinin Geliştirilmesi A.Ü. BAP 2002-2005
Aziz Karakaya Rize İlinde Çay Bitkilerinde Görülen Önemli Hastalıkların Belirlenmesi ve Çaylarda ve Kivilerde Zarar Oluşturan Pestalotiopsis Hastalığının Karakterizasyonu TÜBİTAK 2007-2010
Aziz Karakaya , Arzu Çelik Rize İlinde Kivilerde Görülen Önemli Fungal Hastalıkların Belirlenmesi A.Ü. BAP 2008-2011
Aziz Karakaya,  Zafer Mert, İsmail Sayim, Namuk Ergün, Rukiye Murat Duran, Kürşad Özbek Arpa köy çeşitleri ve yabani arpa (Hordeum spontaneum) popülasyonlarının arpa yaprak lekesi ve ağbenek hastalıklarına karşı reaksiyonları ve hastalık etmenlerinin patotiplerinin belirlenmesi TÜBİTAK 2012-2015

 

Aslıhan Günel, Aziz Karakaya Arpada Ağ Benek Leke Hastalık Etmeni Pyrenophora teres f. maculata Patojeninin Proteom Haritasının Aydınlatılması TÜBİTAK 2015-2017

 

Nilüfer Akci, Aziz Karakaya Kastamonu ilinde buğday alanlarında görülen kara pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) ırklarının belirlenmesi ve Berberis türlerinin kara pas etmeninde patojenik varyasyona olan etkileri TAGEM 2015-2017

 

Aslıhan Günel, Aziz Karakaya Pyrenophora teres f. maculata fungus izolatlarının endoplazmik retikulum proteom profilinin Tanımlanması TÜBİTAK 2017-devam