Tarihçe
Bugünkü adı ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü , Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi Bitki Hastalıkları Enstitüsü olarak 1947 yılında, Prof. Dr. Selahattin KUNTAY (Botanik Kürsüsü) ile Prof. Dr. Bekir ALKAN (Zooloji Enstitüsü)’ın, bu yeni enstitüye atanmaları ile ilk olarak akademik faaliyetine başlamıştır.

1947 yılında Y.Z.E Ziraat Fakültesini bitiren İbrahim Akif KANSU ve İbrahim KARACA aynı yıl, sırası ile ALKAN ve KUNTAY ‘ın yanında akademik hayatlarına başlamıştır.

1948 yılında Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesine bağlanmış ve Bitki Hastalıkları Enstitüsü’nün adı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. 1750 sayılı Yasa gereğince,1961 yılında Bitki Koruma Bölümü kurulmuş, daha sonra ise Bitki Koruma Bölümü içerisinde Entomoloji Kürsüsü ve Fitopatoloji Kürsüsü olmak üzere iki akademik birim oluşturulmuş ve Kürsü başkanları olarak sırasıyle Prof. Dr. Zeliha DÜZGÜNEŞ ile Prof. Dr. Selahattin İREN atanmışlardır. 2547 sayılı yasanın 1982 yılında yürürlüğe girmesi ile , Kürsülerin , Anabilim Dallarına dönüşmüşmesi sonucu , Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı ve Entomoloji Anabilim Dalı olmak üzere iki Anabilim Dalı altında akademik faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ve halen sürdürmektedir. Kuruluşu oldukça eskilere dayanan Bölümümüz ilk mezunlarını 1971-1972 öğrenim yılında vermiştir.

Bölümümüz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Akif KANSU, Çukurova Üniversitesi Kurucu Dekanlığını yapmış, 1988-1992 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur.

Bölüm Akademik Elemanları
Bölümümüz 17 öğretim üyesi, 8 öğretim üye yardımcısı ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölüm Olanakları
Bölümümüzde araştırma laboratuvarları olarak Akaroloji Laboratuvarı, Biyolojik Mücadele Laboratuvarı, Böcek Davranış Laboratuvarı, Coccidioloji Laboratuvarı, Depolanmış Ürün Zararlıları Laboratuvarı, Entomoloji Laboratuvarı, Fitopatoloji Laboratuvarı, Moleküler Entomoloji Laboratuvarı, Moleküler Patoloji Laboratuvarı, Nematoloji Laboratuvarı, Seroloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli iklim odaları, insektaryumlar ve Entomoloji ve Fitopatoloji Anaabilimdallarına ait araştırma seraları da mevcuttur. Araştırma olanaklarının yanısıra eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir lisans öğrenci Laboratuvarı, iki adet derslik (Bitki Koruma Amfisi ve Bitki Koruma Dershanesi) ve 1 adet Lisansüstü Öğrenci ofisi de bölümümüzde mevcuttur.  Bitki Koruma alanındaki pek çok kaynağı barındıran Bekir Alkan Kütüphanesi de bölümümüz kapsamında hizmet vermektedir.

Bitki Koruma Amfisi

Bitki Koruma Dershanesi

Lisans Öğrenci Laboratuvarı

 

Bekir Alkan Kütüphanesi