Bölümümüzde farklı araştırma ve uygulamaların yürütülmesine olanak sağlayan 12 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.  

 Fitopatoloji anabilim dalında Fitopatoloji genel laboratuvarı, Moleküler Bitki Patoloji, Seroloji, Mikroskopi laboratuvarları; Entomoloji anabilim dalında ise Entomoloji genel laboratuvarı, MOLEN (moleküler entomoloji), Depolanmış Ürün Zararlıları, Coccidioloji, Akaroloji, Nematoloji, Biyolojik Mücadele Laboratuvarı, Böcek Davranış laboratuvarlarında lisans ve lisans üstü düzeyde araştırmalar yapılmaktadır.

  Ayrıca çeşitli iklim odaları, insektaryum, herbaryum ve Entomoloji ve Fitopatoloji anabilim dallarına ait araştırma seraları da mevcuttur. Araştırma olanaklarının yanısıra eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir lisans öğrenci laboratuvarı, iki adet derslik (Bitki Koruma Amfisi ve Bitki Koruma Dershanesi) ve 1 adet lisansüstü öğrenci ofisi de bölümümüzde mevcuttur.  Bitki Koruma alanındaki pek çok kaynağı barındıran Bekir Alkan Kütüphanesi de bölümümüz kapsamında hizmet vermektedir.