Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
© 2015
Bitki Koruma Bölümü 06110 Dışkapı – Ankara
E-posta: bitkikor@agri.ankara.edu.tr
Tel 0312 596 11 17 Faks 0312 318 70 29