Genel Kategorisi Arşivi

Toplam 8 Kayıt

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU DUYURUSU

by Esengül Özdemir

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ne her ay 1800TL olacak şekilde 5 adet karşılıksız YÖK doktora bursu tahsis edilmiştir. Bursa başvurabilmek için en önemli koşul, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi olmaktır. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne elektronik ortamda doktora başvurusu için son gün 23 Ağustos 2017 Çarşamba günüdür. Sürdürülebilir tarıma ve ürün üretmeye yönelik […]

Yaz öğretiminde ders alınabilecek üniversiteler

by 34480748626

Üniversitemiz öğrencilerinin yaz öğretiminde ders alabilecekleri üniversitelere ilişkin Dekanlığımızdan gelen üst yazı ve bilgilendirmeye ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Üniversitemiz öğrencilerinin yaz öğretiminde ders alabilecekleri üniversiteler hk.-rektörlük üst yazı