Sevgili Öğrenciler,

Dünya nüfusunun her geçen gün artarken tarım arazilerinin azalması ve her gün binlerce insanın açlığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmesi “İnsanlığın beslenmesi” problemini dolayısıyla da “Tarımsal Faaliyetleri” içinde bulunduğumuz yüzyılda enerji konusuyla birlikte en stratejik konulardan birisi yapmaktadır. Dünyadaki yüzde 1’lik bir ürün artışının bile milyonlarca insanın beslenmesi üzerindeki olumlu etkisi düşünüldüğünde, tarımsal hastalık ve zararlı kaynaklı kayıpların önlemesi adına tarımsal mücadelenin ne denli önemli olduğu açıktır. Ülkemizin ilk Bitki Koruma Bölümü olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Türkiye’deki diğer pek çok Bitki Koruma Bölümünün de kurucusu olma ya da kurucu akademisyenlerini yetiştirmesi vasfıyla ülkemiz bitki koruma alanında ana bölüm olma sorumluluğuyla çalışmaktadır. Bölümümüz bu bağlamda, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayan bilgileri üretmeyi ve dünya ile rekabet edebilen bir araştırma kurumu olma niteliğini taşımaktadır.

Bitki Koruma aslında doğrudan insan hayatıyla ilgili bir hizmet alanıdır. Nitekim bir Bitki Korumacı’nın yazdığı tarımsal mücadele reçetesi sadece birey üzerinde değil direkt toplum sağlığı üzerinde etkiye sahiptir. Bu bağlamda amacımız, uluslararası nitelikte, çağdaş ve kaliteli bir eğitim ile sahada sorun çözme becerisi olan ancak tarım ve çevre konusunda hassas ve sorumlu Bitki Koruma stratejileri üretebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Öğrenim hayatınızda başarılar dileyerek, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Prof. Dr. F. Sara Dolar