Bu yıl Niğde Ömer Halis Hasdemir Üniversitesi’nde gerçekleşen Uluslararası katılımlı (katılım sayısı sayısı 550 olarak bildirilmiştir) 8. UTOK Öğrenci Kongresi’nde,

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hilal TUNCA danışmanlığında çalışan  bölümümüz 3. sınıf öğrencisi Cansu KANDİL Fransa INRA-Avrupa Birliği Projesi kapsamındaki çalışma konusu ile ‘SÖZLÜ SUNUMDA  ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ’ almıştır.  Kongre ye bir sözlü 4 poster sunum ile katılım sağlanmıştır.

Aynı şekilde bölümümüz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şerife BAYRAM ve Arş. Gör. Esengül ÖZDEMİR danışmanlığında çalışan bölümümüz 3. sınıf öğrencisi Büşra ŞAHİN ise  “POSTER SUNUMDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ” almıştır.