Dersin Kodu
Dersin Adı
Gün Saat Yapılacağı Yer Öğretim Üyesi
800300715430 Fitopatolojide Araştırma Metodları 05.01.2018-Cuma 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ

Prof. Dr. Y. Zekai KATIRCIOĞLU

800300725310 Paraziter Olmayan Hastalıklar 19.01.2018-Cuma 14:00 Y.Lisans Dershanesi Prof. Dr. Y. Zekai KATIRCIOĞLU
800300805171 Pestisitler ve Çevre Kirliliği 03.01.2018-Çarşamba 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU
800300715111 Entomofag Böcekler 04.01.2018-Perşembe 13:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Avni UĞUR
800300725141 Orman Entomolojisi 04.01.2018-Perşembe 14:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Avni UĞUR
800300805080 Böcek Popülasyon Ekolojisi 02.01.2018-Salı 14:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Avni UĞUR
800300715291 Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota Taksonomisi  19.01.2018-Cuma 14:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Aziz KARAKAYA
800300725320 İleri Bitki Bakteriyolojisi 19.01.2018-Cuma 10:00 Y.Lisans Dershanesi Prof. Dr. Aziz KARAKAYA
800300715130 Entomolojide Laboratuar Teknikleri 16.01.2018-Salı 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Şerife BAYRAM
800300715471 Depolanmış Ürün Zararlıları ile Savaşım Teknikleri 04.01.2018-Perşembe 11:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. A. Güray FERİZLİ

Prof. Dr. Mevlüt EMEKCİ

800300715091 Kentsel Entomoloji 05.01.2018-Cuma 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. A. Güray FERİZLİ
800300805120 Böcek Toksikolojisi 02.01.2018-Salı 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. A. Güray FERİZLİ
800300805181 Temel ve Uygulamalı Coccidioloji 03.01.2018-Çarşamba 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
800300715051 Zirai Karantina Zararlıları 04.01.2018-Perşembe 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
800300725340 İleri Bitki Virolojisi 19.01.2018-Cuma 11:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. İ. Özer ELİBÜYÜK
800300805270 Konukçu Patojen İlişkileri 02.01.2018-Salı 14:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. F. Sara DOLAR
800300805450 Bitki Hastalıklarında Özel Mekanizmalar 02.01.2018-Salı 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. F. Sara DOLAR
800300715050 Böcek Fizyolojisine Giriş 12.01.2018-Cuma 13:30 Y.Lisans Dershanesi Doç. Dr. Umut TOPRAK
800300805030 Böcek Fizyolojisi 02.01.2018-Salı 09:30 Y.Lisans Dershanesi Doç.Dr.Nurper GÜZ
800300715491 Böcek Davranışları 17.01.2018-Çarşamba 14:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Cem ÖZKAN
800300715501 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi 18.01.2018-Perşembe 14:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Cem ÖZKAN
800300715520 Bitki Mikolojisinde Moleküler Tekniklerin Kullanımı 04.012018-Perşembe 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Doç. Dr. Harun BAYRAKTAR
800300715551 Fungisitler 17.01.2018-Çarşamba 14:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ
800300725391 Mikotoksinler 15.01.2018-Pazartesi 10:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ
800300715000 Araştırma Yöntemleri 19.01.2018-Cuma 16:00 Y.Lisans Dershanesi

 

Prof. Dr. F. Sara DOLAR