Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ne her ay 1800TL olacak şekilde 5 adet karşılıksız YÖK doktora bursu tahsis edilmiştir.

Bursa başvurabilmek için en önemli koşul, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi olmaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne elektronik ortamda doktora başvurusu için son gün 23 Ağustos 2017 Çarşamba günüdür.

Sürdürülebilir tarıma ve ürün üretmeye yönelik çalışacak; biyolojik mücadele konusunda ülke ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile başarı hikayeleri yazmaya aday gençlerimizin başvurularını bekliyoruz.

Başvuru formu ve içerik için:http://fenbilimleri.ankara.edu.tr/tr/haberler/288-100-2000-yok-doktora-bursu