Üniversitemiz öğrencilerinin yaz öğretiminde ders alabilecekleri üniversitelere ilişkin Dekanlığımızdan gelen üst yazı ve bilgilendirmeye ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz öğrencilerinin yaz öğretiminde ders alabilecekleri üniversiteler hk.-rektörlük üst yazı